Skip to content

Najlepsze technologicznie rozwiązania w zakresie

kontroli szczelności,
serwisu i zarządzanie
dachami płaskimi

KONTROLA SZCZELNOŚCI POKRYĆ DACHOWYCH

Czynnik atmosferyczne, w szczególności woda to podstawowe uwarunkowania którym musi stawić czoła Twoja inwestycja, choć Pokrycie dachowe to jedynie jej część, jego wymiana i konserwacja może być bardzo kosztowna. Dzięki naszej wiedzy i nowoczesnym, nie destrukcyjnym rozwiązaniom badania pokryć oraz szybko przeprowadzonej kontroli pozwalamy Twojemu zespołowi uzyskać pełny obraz potencjalnych zagrożeń związanych z dachem.

SERWISY I PRZEGLĄDY DACHÓW

Na podstawie danych historycznych nasz zespół dopasuje najbardziej zoptymalizowaną formą przeglądu i zaplanuje oraz wykona odpowiednią formę serwisu Twojego dachu w czasie, dla zapewnienia optymalnej wartości rynkowej inwestycji.

KOMPLEKSOWE RENOWACJE DACHÓW

Gdy zajdzie konieczność remontu Twojego dachu korzystaj z wiedzy, naszego doświadczenia i umiejętności naszych specjalistów aby najefektywniej wykorzystać swoje nakłady dla podniesienia wartości rynkowej swojej inwestycji.

ROOF
MANAGEMENT

Indywidualne dobrany przez nas program długoterminowego zarządzania dachem dopasowany do Twojej inwestycji, który łączy zarządzanie, naszą wiedzę i dane historyczne w jednym celu: zapewnienia szczelnego i trwałego pokrycia w najbardziej długotrwały i optymalny kosztowo sposób.

FOTOGRAMETRIA I TERMOGRAFIA OBIEKTÓW

Nasz zespół posiada ekspertów którzy wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie fotogrametryczne z użyciem dronów. Nasza technologia łączy zaawansowaną analizę danych z rozwiązaniami, wizualnymi i operacyjnymi, aby zapewnić nowy poziom obsługi audytowej i wizualizacji klientom inwestycyjnym. Wykorzystujemy również technologię podczerwieni do oceny systemów pokryć w ramach rozwiązywania i wizualizacji problemów dachowych.

Zmaksymalizuj żywotność swojego dachu dzięki innowacyjnym technologicznie rozwiązaniom, oraz blisko 20-letniemu doświadczonemu zespołowi ekspertów z dziedziny pokryć dachowych, którzy sprawdzą, skontrolują i zoptymalizują najbardziej krytyczne elementy Twojego dachu, na każdym etapie inwestycji, niezależnie czy jest to nowy dach czy remont istniejącego pokrycia.

KONTROLA SZCZELNOŚCI POKRYĆ DACHOWYCH

Czynniki atmosferyczne, w szczególności woda to podstawowe uwarunkowania którym musi stawić czoła Twoja inwestycja, choć Pokrycie dachowe to jedynie jej część, jego wymiana i konserwacja może być bardzo kosztowna. Dzięki naszej wiedzy i nowoczesnym nie destrukcyjnym rozwiązaniom badania pokryć oraz szybko przeprowadzonej kontroli pozwalamy Twojemu zespołowi uzyskać pełny obraz potencjalnych zagrożeń związanych z dachem w całkowicie nie destrukcyjny sposób.

Dach stanowi jedną z najważniejszych przegród Twojej inwestycji. Jej regularna kontrola wpływa na stan techniczny i koszty eksploatacji inwestycji. Najważniejszym parametrem jest szczelność. Tylko specjalistyczna kontrola przez doświadczonych specjalistów zapewnia właściwą ocenę stanu integralności pokrycia. Zastosowanie nowoczesnych technik i technologii kontroli gwarantuje ich jakość, a szybkość wykrywania ewentualnych uszkodzeń pozwala na podjęcie optymalnych działań naprawczych mając na uwadze, fakt ujawniania się wad technicznych z czasem. W naszej pracy wykorzystujemy różnych technik kontroli integralności jednak wybór techniki jest ściśle związany ze specyfiką obiektu. Każda kontrola zakończona jest szczegółowym raportem z pomiarów wraz z dokumentacją fotograficzna dokumentującą stan pokrycia, jego uszkodzenia i wady wraz ze wskazaniem zaleceń w zakresie działań naprawczych. Dysponujemy następującymi metodami nieniszczącymi kontroli szczelności pokryć:

Metoda elektryczna sucha pojemnościowa

Metoda elektryczna sucha wysokonapięciowa

Metoda elektryczna mokra wektorowa

Metoda obrazowania termowizyjnego

SERWISY I PRZEGLĄDY DACHÓW

Dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji oraz utrzymania w jak najlepszej kondycji pokrycia dachowego, konieczne jest zaplanowanie i wykonywanie regularnych przeglądów i serwisów dachowych. Nasi wykwalifikowani pracownicy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zaplanują i wykonają konieczne prace serwisowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Twojej inwestycji. W przypadku znalezienia uszkodzeń w pokryciu zdiagnozują przyczynę i dokonają najbardziej optymalnych napraw dla zapewnienia wymaganej funkcjonalności pokrycia dachowego. Wszystkie działania mogą być udokumentują z użyciem najnowocześniejszych technologii pozwalającej na analizę historyczną wszystkich działań. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji nieprzewidzianej awarii jesteśmy wtedy gotowi do szybkiej interwencji serwisowej.

KOMPLEKSOWE RENOWACJE DACHÓW

Żadne wykonanie nie jest wieczne. Wykorzystując naszą wiedzę zinwentaryzujemy za pomocą najnowocześniejszej technologii stan istniejący Twojej inwestycji. Zdiagnozujemy zagrożenia. Nasi specjaliści zaprojektują optymalne kosztowo rozwiązanie renowacyjne wraz ze szczegółowym detalowaniem uwzględniając wszystkie krytyczne dla funkcjonalności pokrycia elementy. Zachowując obowiązujące wymagania techniczne wykonamy prace remontowe w sposób bezpieczny najmniej wpływający na funkcjonalność obiektu z uwzględnieniem Twoich potrzeb. Dzięki tym działaniom efektywnie wykorzystasz swoje nakłady podnosząc jednocześnie wartość rynkową inwestycji.

ROOF MANAGEMENT

Odpowiednie zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z eksploatacją dachów na wszystkich Twoich inwestycjach jest krytycznym elementem dla optymalnego kosztowo wydłużenia ich żywotności. Wydłuż żywotność Twoich inwestycji poprzez wdrożenie najbardziej efektywnego kosztowo programu zarządzania wszystkim zdarzeniami z eksploatacją dachu na Twoich inwestycjach. W tym zaprojektowanie optymalnego harmonogram przeglądów, działań serwisowych, zarządzania zleceniami, z uwzględnieniem indywidualnego charakteru Twoich projektów. Najnowocześniejszych technologie pozwolą na dokumentowanie podjętych działań na każdym etapie życia inwestycji oferując narzędzie do podejmowania szybkich decyzji w przypadku planowania strategicznego. Dając również możliwość aktywnego zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z dachem poprzez wgląd we wszystkie Twoje projekty wszystko po to by zapewnić bezpieczeństwo i wydłużyć żywotność Twoich inwestycji.

FOTOGRAMETRIA I TERMOGRAFIA OBIEKTÓW

Nowoczesne technologie pozwalają na szczegółową wizualizację poprzez stosowanie technik skanu 3D. Nasz zespół posiada ekspertów którzy wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie fotogrametryczne 3D. Nasza technologia łączy zaawansowaną analizę danych z rozwiązaniami, wizualnymi i operacyjnymi aby zapewnić nowy poziom obsługi audytowej i wizualizacji klientom inwestycyjnym. Wykorzystujemy również technologię podczerwieni do oceny systemów pokryć w ramach rozwiązywania i wizualizacji problemów dachowych. Dodatkowa możliwość inwentaryzacji deformacji w technice 3D takich elementów budynku jak posadzki przemysłowe jest również możliwa. Nadaj nowy wymiar wszystkim Twoim inwestycjom poprzez możliwości pomiaru i wizualizacji jego najważniejszych elementów. Istniejącym obiektom nowe technologie dają możliwość najszybszej, najbardziej dokładnej, najlepiej obrazującej metody inwentaryzacji niezależnie od wielkości Twojej inwestycji

pl_PL